timeDnes je sobota, 27.srpna 2016, 15:16
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

UVÍTÁME JAKOUKOLIV SPOLUPRÁCI, VÝPOMOC A SPONZORING Z VAŠÍ STRANY...
Do sekce Aktuálně přibyly nové akce pro třídy
CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM


ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY SE PSY A JINÝMI ZVÍŘATY.

ŽÁDÁME VŠECHNY RODIČE, ABY NÁM DO ÚTERÝ DO 12:00 DALI VĚDĚT (stačí sms - jméno, příjmení dítěte) ZDA JEJICH DÍTĚ BUDE MÍT "S" (bude chodit celé září po obědě domů) NEBO BUDE V MŠ SPÁVAT. Děkujeme.

RODIČE Z "Motýlků", KTEŘÍ SI DOPOSUD NEVYZVEDLI OBJEDNANÁ DVD S FOTKAMI ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK SI JE VYZVEDNOU AŽ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE. Slováčková

Školné je 220 Kč za měsíc.
Rodiče jsou povinni školné uhradit nejpozději do 20.dne každého měsíce na své třídě p.učitelkám.
Měsíční udržovací poplatek je 110 Kč, a je vystaven na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.

Rodiče, kteří by měli zájem o vystavení složenky za stravné na každý měsíc, se mohou domluvit pouze s vedoucí stravování, p. Michalčáková, v ZŠ Nový Hrozenkov.
Složenky za stravné je nutné uhradit vždy do 15.dne v měsíci.


NYNÍ MŮŽETE HODNOTIT NAŠI ŠKOLKU NA
http://www.topskolky.cz/katalog/materske-skoly/statni-ms/ms-novy-hrozenkov-4499/