timeDnes je neděle, 5.července 2020, 18:02
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín se sídlem Nový Hrozenkov 736,
756 04 Nový Hrozenkov

Čj.:  227/2020, V Nové Hrozenkově dne 8. 6. 2020

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín,
rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: níže uvedení žáci se od školního roku
2020/2021 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín.

 

182/2020 – SPR 10                203/2020 – SPR 22                      193/2020 – SPR 17

184/2020 – SPR 12                192/2020 – SPR16                       183/2020 – SPR 11

171/2020 – SPR 5                  173/2020 – SPR 7                        187/2020 – SPR 14

170/2020 – SPR 4                  186/2020 – SPR 13                      195/2020 – SPR 18

188/2020 -. SPR 15                181/2020 – SPR 9                        172/2020 – SPR 6

201/2020 – SPR 20                202/2020 – SPR 21

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí jednotlivých
dětí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím jejich zákonných
zástupců. Vzhledem k tomu, že žádosti odpovídaly kritériím mateřské školy pro přijímání dětí,
rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí výše uvedených dětí
k předškolnímu vzdělávání.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává
u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

Mgr. Lucie Kopecká (ředitelka školy)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín se sídlem Nový Hrozenkov 312,
756 04 Nový Hrozenkov

Čj.:  228/2020, V Nové Hrozenkově dne 8. 6. 2020

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín,
rozhodla svojí ředitelkou podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm.
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, takto: níže uvedení žáci se od školního roku
2020/2021 přijímají k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín se sídlem
Nový Hrozenkov 312.

 

174/2020 - SPR 8 166/2020 - SPR 2

196/2020 - SPR 19 167/2020 - SPR 3

Odůvodnění:

Řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo zahájeno na základě žádostí o přijetí jednotlivých
dětí k předškolnímu vzdělávání prostřednictvím jejich zákonných
zástupců. Vzhledem k tomu, že žádosti odpovídaly kritériím mateřské školy pro přijímání dětí,
rozhodla ředitelka mateřské školy o přijetí výše uvedených dětí
k předškolnímu vzdělávání
.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů od jeho zveřejnění. Odvolání se podává
u ředitelky mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Nový Hrozenkov 736, okres Vsetín, a rozhoduje o něm Krajský úřad Zlínského kraje.

 

Mgr. Lucie Kopecká (ředitelka školy)V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).