timeDnes je sobota, 19.září 2020, 20:03
Login: /Registrovat


Vítejte na stránkách MŠ Nový Hrozenkov

CELÝ AREÁL MATEŘSKÉ ŠKOLY JE NYNÍ
STŘEŽEN KAMEROVÝM SYSTÉMEM

V září budou všem rodičům přiděleny nové variabilní symboly pro placení školného. Do té doby Vás žádáme, abyste školné nehradili. Děkujeme.


V sekci "Spolupráce s EU" naleznete informace o zapojení naší mateřské školy do výzvy "Výzva č.02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha", která je financována EU a MŠMT (viz.logo níže).